tirsdag den 27. oktober 2009

Den gamle kending tilbage på havnen

Tog et lille smut ned på havnen i eftermiddags. Her fandt jeg hurtigt den sædvanlige Sorthovedede Måge, som nu er 4K. Den stod sammen med Hættemåger på pier 1, indtil den fløj væk, måske ind mod Storetorv.

Sorthovedet Måge 4K, Århus Centralhavn, 27/10-09.

Dernæst var jeg et smut ude på Østhavnen, hvor jeg blandt 1500+ Sølvmåger ikke kunne finde noget afvigende. Det blev heller ikke til en Nonnestenpikker langs ydermolen, men til gengæld en næsten håndtam 1K Mørkbuget Knortegås og to Snespurve.

Mørkbuget Knortegås 1K, Århus Østhavn, 27/10-09.

Én af to Snespurve, Århus Østhavn, 27/10-09.

Tekst og fotos, RSN, 27/10-09.

Endnu en Kaspisk ved Egå Engsø

Overvældet af de mange fugle ved Egå Engsø i søndags tog jeg derud igen mandag - til dels også for at genfinde den unge Kaspiske Måge, jeg så om søndagen.
Efter at have tjekket masser af måger igennem i vestenden finder jeg pludselig en Kaspisk, men denne gang en 2K-fugl. Lettere forvirret melder jeg fuglen ud på DOFcall og skriver, at det muligvis er samme fugl, som jeg havde bestemt til 1K om søndagen. Det går dog hurtigt op for mig, at selvfølgelig er det ikke det, idet søndags-fuglens vingetegning ikke kan sidde på en 2K-fugl. Nå men summa summarum: To forskellige Kaspiske Måger ved Egå Engsø på to dage!
Fuglen bliver forsøgt twitchet af Bo Rasmussen, men inden han når frem er fuglen fløjet mod vest ligesom 1K-fuglen havde gjort det dagen forinden.
Af andre sjove fugle kan nævnes: Nilgås 1, Fiskehejre 18+, Vandrefalk 1 1K, Brushane 1 1K, Alm. Ryle 35, Bjergpiber min. 2 og Bjergirisk 90 trækkende vest i småflokke. Dertil kommer mange skarver, ænder, blishøns, viber og måger.

2K Kaspisk Måge sammen med to Stormmåger, Egå Engsø, 26/10-09.

Collage af 2K Kaspisk Måge, Egå Engsø, 26/10-09.

Om eftermiddagen tog jeg et lille smut ned på havnen, men kunne hverken finde Sorthovedet, Kaspisk eller Middelhavsmåge. Til gengæld så jeg en leucistisk Sølvmåge, som var en gammel kending, idet jeg så samme fugl på samme tag for næsten nøjagtigt tre år siden. Et billede af denne fugl kan ses her. Sjovt nok så KO samme fugl ved Kalø for få uger siden, hvilket kan ses her.

RSN, 27/10-09.

mandag den 26. oktober 2009

Århusgodbidder...

Onsdag og torsdag (21+22/10) blæste det godt fra øst her i Århus, hvilket gav forhåbninger om masser af havfugle i bugten. Onsdag eftermiddag havde jeg fra Nordhavnen 2 Lunder, 22 Rider, en Sule, 7 smålommer (nok Rødstrubede, men på meget stor afstand) og en ubestemt større lom (kan have været Sortstrubet).
Den efterfølgende morgen/formiddagsobs ved Egå Marina i selskab med SSL og KO dagen efter gav intet sjovt gav udover lidt Rider, Suler, Rødlommer, Alke og to Bjergænder. Under en regnpause i obsen mærkede jeg pludselig en relativ hård genstand ramme mig lige i mit åbne teleskopøje (højre for mit vedkommende). Det viste sig at være et lille granatæble afsendt fra en flov SSL, der i kedsomhed kastede med æbler. Eller også havde han en skjult agenda og ville forhindre mig i at finde hits foran næsen på ham?

KO og SSL, Egå Marina, 22/10-09.

12 Rider ud af en flok på 15, Århus Nordhavn, 21/10-09. Flokken er måske den største, der nogensinde er registreret i bugten? Foto: RSN.

Morten Jenrich Hansen fangede i går en Enkeltbekkasin og en meget sen Rørsanger i rørskoven ved Stavtruptårnet ved Brabrand Sø. Han har været så flink at sende billeder af bekkasinen til vores side - tak for det. MJH tilføjer om alders- og kønsbestemmelsen:

"Ungfugle har lidt spidsere halefjer end gamle, men fælder halen aug.-okt. Nogle kan dog bibeholde par 2 og 3 gennem vinteren og skulle så kunne aldersbestemmes.
Dagens fugl havde ikke disse spidse halefjer, så alderen er stadig intetsigende 1K+.

Ud fra næblængde på 41mm og vinge på 118mm kan den dog kønsbestemmes til en han."

Ringmærket Enkeltbekkasin, Stavtrup, Brabrand Sø, 25/10-09. Fotos: MJH.

Endelig fandt jeg også i går en 1K Kaspisk Måge ved Egå Engsø. Fuglen sås nærmest kun i flugt på stor afstand, men var alligevel meget karakteristisk. Jeg fik dog nogle dokushots på 400-500 m´s afstand. Billederne er taget ved iso 1600, hvorfor de er noget kornede. Såvidt jeg husker, er det min første 1K siden uge 42 2002 på Bornholm.

1K Kaspisk Måge, Egå Engsø, 25/10-09. Fotos: RSN.

RSN, 26/10-09.

fredag den 23. oktober 2009

FT - del 3

Idet jeg stadig mangler nogle mågebilleder fra SSL, springer jeg over FT - del 2 (lørdag 10/10), der bl.a. omhandler sjove måger, en landskamp hørt i radioen på Lakolk Strand og en mørbanket SSL, der måtte fortrække til Århus.... Hør mere om alt dette i et senere indlæg!

Sent lørdag aften ankom undertegnede til Blåvand, hvor jeg delte sommerhus med Andreas Egelund Christensen og Mikkel Høegh Post samt noget af tiden med Mikkel Willemoes og Thomas Hellesen.

Søndag 11/10 gik dagen med lidt kratlusk og desuden en morfar til undertegnede, der havde et søvnunderskud, der skulle dækkes. Dagens sjoveste fugl var en Broget Flue på Horntoftevej, som Rasmus Bishop kunne fremvise, da jeg kom forbi.

Broget Fluesnapper, 11/10-09, Horntoftevej, Blåvand.

Mandag 12/10 startede jeg på Skallingen med AEC og MHP, men vi så ikke noget sjovt. Undervejs blev vi afbrudt af Storpiber meldt af Team Nidulus længere nordpå på Skallingen. Vi så dog aldrig fuglen trods en større eftersøgning på den eng, hvor den tilsyneladende var gået ned. Til gengæld blev det til et par Vandrefalke og en Duehøg. Derefter blev der meldt om en mulig Amerikansk Fløjlsand ved ishuset, men vi tog den med ro og luskede lidt først på Grønningen. Her fandt jeg bl.a. en Indisk Gås og en Nandu, selv om jeg betvivlede deres spontanitet.

Indisk Gås, Blåvand Minizoo, 12/10-09.

Efter flere meldinger om den sjove fløjlsand måtte vi dog op til ishuset, hvor anden dog i mellemtiden var fløjet væk. Til gengæld kunne den Amerikanske Sortand ses på afstand i bølgerne, alt imens en Thorshane yderst publikumsvenligt svømmede rundt få meter fra kysten. Fedt!

1K Thorshane, Ishuset, Blåvand, 12/10-09.

Efter at have dyppet fløjlsanden kørte vi til Esbjerg for at hente MWK, som kom direkte fra Blåstjerte, bryn og Pechorapiber på Færøerne. Herefter luskede vi ved Måde, hvor krattenes uoverskuelighed gjorde den buskvante MWK helt rundtosset. Området var giftigt, men kastede intet sjovt af sig. Til sidst skyndte vi os til Blåvand igen, hvor vi endelig fik set Fløjlsanden endda relativt godt det svindende aftenlys taget i betragtning.

Snespurv, Måde, Esbjerg, 12/10-09.

Tekst og fotos, RSN, 23/10-09.

onsdag den 21. oktober 2009

FT 2009 - del 1

Fredag morgen inden felttræffet kørte de to Århusbirdere SSL og undertegnede til Mandø for at finde hits. Øen var dog meget fugletom, og næsten ingen fugle sås. Jeg fandt dog en phyl, som sad stille i en pilebusk ved den sydlige digegrav og pustede sig op. Ved første øjekast antog jeg fuglen for at være et bryn pga. øjenbrynsstriben og størrelsen, men jeg kunne tilsyneladende ikke se vingebånd. Afstanden til fuglen var ganske stor (30m), og inden jeg nåede at få kigget ordentligt på fuglen, var den væk for aldrig at blive set igen. Jeg fik heldigvis disse fire skud, som indledningsvis gav mig lidt bage anelser, da vi fik forstørret billedet på Råhede Fuglestation om aftenen. Hvis de manglende vingebånd holdt stik passede Østlig Kronsanger faktisk bedst, da fuglen rent faktisk havde issestribe og gullige ben. Men nærmere inspektioner af billedet viser, at fuglen rent faktisk er smånæbbet og således må være en Hvidbrynet Løvs, som jeg fik galt i halsen sandsynligvis pga., at flankefjerene dækkede for vingebåndene.


Af phyller med issestribe, som kan træffes i VP, kan nævnes Humes, Fuglekongs, Østlig Krons og Hvidbrynet. Humes kan udelukkes på benfarven, Fuglekongs kan udelukkes på manglende tydelig issestribe, Østlig Krons kan udelukkes på næbstørrelsen og mit førstehåndsindtryk af størrelsen. Tilbage står Hvidbrynet, som afbilledede fugl rent faktisk også ligner. Protester mod denne efterbestemmelse og ræsonnoment modtages gerne. Foto: RSN.

SSL på Sløruglejagt, Kammerslusen, 9/10-09. Ved Kammerslusen sås desuden THH, en Ringdrossel, en Indisk Gås, to Vandrefalke og to Dværgfalke samme aften.

Lørdag besøgtes Mandø igen sammen med SSL. I løbet af de to dage så vi en Rørdrum, en del Bjerglærker, lidt Granser, en Gærdesanger, lidt Hedelærker og en del Bjergvipper, så det var ikke det vilde, det kunne blive til.

Rørdrum, Mandø, 10/10-09. Måske FT´s eneste drum? Foto: RSN.

Hedelærke, Mandø, 10/10-09. Foto: RSN.

I løbet af lørdag eftermiddag blæste det voldsomt op, hvorfor vi fortrak til Lakolk Strand på Rømø for at tjekke måger fra min nyerhvervede Suzuki 4-hjulstrækker. Vi fandt en bunke kaspiske og en mulig michahellis, men se mere om dette i et andet indlæg....

RSN, 21/10-09.

onsdag den 7. oktober 2009

Havfugle Bonanza 3

Så kan jeg da også bidrage lidt med nogle billeder og en historie eller to.

Her er det eneste billede af gårsdagens Sabine ved Studstrup. Fuglen var hele tiden langt væk, men til sidst fandt jeg fuglen nord for Studstrupværket og så den på ca. 500 m´s afstand. Herefter forsvandt den dog som dug for solen og har nok lagt sig på havet. Se KO´s beskrivelse af fundomstændighederne her.

Dogmebillede af 1K Sabinemåge, Studstrup, Århus, 7/10-09. Foto: RSN.

Croppet version af ovenstående billede. Bestemmelsen synes verificeret!!! Foto: RSN.

Sabinetwitch! Fra venstre mod højre: RDN, SSL, SRW og Tau Rasmussen. SSL ses efterhånden så sjældent i felten, at han til lejligheden for genkendelighedens skyld havde sat en mærkat med sit navn på sin trøje. Foto: RSN.

Tirsdag 6/10 var vinden i Århus Bugten i SSØ (frisk, tiltagende til hård), hvilket gav optimale betingelser for havfugle. Fra 9.00-11.45 sad jeg på Nordhavnen, hvor jeg havde en Mallemuk (ny Landskampsart), 2 Suler, en Dværgfalk, en ad. LF Alm. Kjove, en Kjove sp. (Stor? - højt tabtes desværre, da jeg skulle skifte til zoom), 8 Rider og nogle alkefugle, heriblandt to formodede Lunder.
Idet jeg sad og hørte radio i bilen løb den tør for strøm, og jeg måtte få starthjælp af nogle englændere, der fiskede dernede! Dernæst måtte jeg ud på en lidt længere køretur for at få ladet batteriet op, så jeg valgte at køre til Studstrup. Her så jeg endnu en Dværgfalk samt to Alke og en Lomvie i flok.
Vinden var nu hård, og jeg kørte ned til Egå Marina, hvor to Lunder kom drønende nord sammen med to Alk/Lomvie næsten inden, jeg havde fået sat mig! Jeg obsede på lokaliteten fra 12.50-17.30 og havde bl.a. følgende:

Smålom: 1 S + 1 N.
Sodfarvet Skråpe: 2 (1 S 13.20, 1 N 16.03 og samme S igen 16.46).
Stor Stormsvale: 1 N med stor fart i buer 14.20-14.22 på ca. 500 m´s afstand - desværre lykkedes fotodok ikke.
Sule: 3 N + 3 S.
Rød Glente: 1 TF over Mols Hoved.
Dværgfalk: 1 S.
Alm. Kjove: 1 ad. LF frem og tilbage flere gange.
Kjove sp: 1 MF R på vandet på afstand.
Ride: 7 S + 1 N.
Lunde: 11 - med risiko for gengangere (2 N 13.00, 3 S 13.33, 1 N 13.54, 1 14.16, 1 N 14.18, 1 S 14.54, 1 S 15.17, 1 S 15.52).
Søkonge: 1 S 17.20 sammen med Alk/Lomvie.
Tejst: 1 3K+ S-R 16.18.
Alkefugl sp: Flere formodede Lunder sås på for stor afstand og i for dårligt lys til sikker bestemmelse.
Alk/Lomvie: ca. 40 T (forbavsende mange Lomvier i mellem).
Hav/Fjordterne: 1 1K S.
Splitterne: 25+ R og T.

Flok på 3 Lunder S 13.33, Egå Marina, 6/10-09. Bemærk bl.a. mørke undervinger, mørkt indtryk fortil og det mørke baglår, der afviger fra Alk og Lomvie. Foto: RSN.

2 Lunder N 13.00, Egå Marina, 6/10-09. Foto: RSN.

Sodfarvet Skråpe S 13.20, Egå Marina, 6/10-09. Fotos: RSN.

Sodfarvet Skråpe S 16.46, Egå Marina, 6/10-09. Fotos: RSN. på det nederste billede ses fuglen lige bag kitesurferen!

Ride 1K, Egå Marina, 6/10-09. Foto: RSN.

Dagen skriver sig således ind i historien som en af de bedste havobsdage nogensinde i bugten. På trods af flere DOFcalls fra undertegnede kom der ingen lokale og tog del i festlighederne. Fuglekiggere i Århus vil nu engang hellere se havfugle på vestkysten i stedet for i baghaven! En tililende nordsjællandsk birder - Carsten Fog, som var i Århus i forbindelse med forretninger, kom forbi og så bl.a. en Sodfarvet Skråpe og Tejsten.

Udover undertegnede, der sad ved Egå Marina, var der dog andre, der var ude og kigge i bugten samme dag. RDN sad i Gallohaven sent på eftermiddagen, HLæ sad ved Kysing Næs og endelig sad Tau Rasmussen et par timer om eftermiddagen på Århus Østhavn og havde en Stor Stormsvale, en Sodfarvet Skråpe, den LF adulte Alm. Kjove, 5 Lunder og en overflyvende Rødstrubet Piber!

Lørdag, 10/10, meldes igen hård SØ-vind, så kom ud af skuret og se nogle havfugle i Århusbugten! Det kan anbefales!

RSN, 8/10-09.


Havfugle Bonanza 2

I dag fandt KO en Sabinemåge ved Studstrupværket. Den blev twitchet med succes af os alle, dog til størst glæde for RSN og SSL, da de manglede den som kommune- og amtskryds. SRW krydsede sammen med Tau's bror fuglen som ny DK'er. Som lovet nedenunder lidt skråpe-billeder fra i går.

6/10 Sodfarvet Skråpe, Gallohaven. Læg mærke til, at benene går ud bag halen!!!

6/10 Sodfarvet Skråpe, Gallohaven.

29/9 Sorthovedet Måge 1k, Århus Nordhavn.
RDN 7/10-09

Havfugle Bonanza 1

Efter endt flytælling i Det Sydfynske Øhav var det med bange anelser, at jeg tændte for telefonen. Syd-sydøstlig vind efter lang periode med hård vestenvind = fantastiske forhold i Århus Bugten. Jeg kunne da også bare konstatere, at RSN havde spyttet havfugle ud. Hvorfor han så valgte Egå Marina, ja, det må han selv forklare. Hjemme fra arbejde 1645 nåede jeg lige to timers obs. Det gav Sodfarvet 3 (heraf to fugle rastende), Stor Stormsvale 1 mobbet af Stormmåger (anden obs fra Gallohaven og min første), Lunde 3, Søkonge 1, Sule 10, Ride 1 og Alm. Kjove 1-2. Flot dag!

Sodfarvet Skråpe kl 1845 iso1600 og en lukkertid på 1/80.


RDN, 7/10-09

søndag den 4. oktober 2009

Feltarbejde

Siden foråret har det meste af min tid gået med feltarbejde. Dette har bl.a. bragt mig til Grønland*2, Canada, Island, Egypten*2, Norge*2 og Langli. Dette har resulteret i en masse fede naturoplevelser, som jeg i den næste tid kort vil genfortælle (primært i form af billeder). Så keep tuning in, hvis du vil se billeder af Grønlandshvaler, Blåhvaler, Narhvaler, Ismåger, Isbjørne og meget mere....

9/9 Finhval, Sydlige del af Disko Bugten, Grønland

RDN, 4/10-09