tirsdag den 28. december 2010

Flagermus i Mønsted

I Mønsted Kalkgruber overvintrer store antal af både Vand- og Damflagermus. Det er desuden muligt at finde mindre antal af Langøret, Brandts og Frynseflagermus. Vi havde en super tur, og jeg fik to nye pattedyr til listen.
Godt nytår!

Damflagermus ( ca. dobbelt størrelse af Vandflagermus).

Langøret Flagermus (sjælden i Mønsted Kalkgruber).

Vandflagermus (meget alm. i gruberne).
SSL 28/12-10