tirsdag den 27. maj 2008

Fotodok af Kærløber

SSL og undertegnede var ved Randers Fjords udmunding i går, 26/5-08. Her så vi Århus Uniteds art nr. 229 i Landskampen i form af en Kærløber. Desuden noterede vi 181 Strandhjejler, tre Islandske Ryler, 900 Almindelige Ryler, to Dværgryler og tre Stenvendere.

Kærløber, Eskeplet, 26/5-08. Foto: RSN.

RSN, 27/5-08.

Weekend i NJ

Var i NJ hos de gamle i weekenden og frekventerede i tidsrummet Skagen og Gerå to gange.

Skagen bød lørdag 24/5 på Slangeørn, tre Havørne, Hedehøg, Aftenfalk og Pirol, mens søndag gav samme Slangeørn, Lille Skrigeørn og en Svalehale, der blev opdaget af Jacob Niss rastende på Flagbakken!!

Som altid var der masser af vadere ved Gerå - vadefuglekig om foråret er fedt!

Nedenfor ses indtryk fra weekenden foreviget, RSN, 27/5-08.

Aftenfalk, 3K+ han, Grenen, 24/5-08. Foto: RSN.

Dogmefoto af Lille Skrigeørn, Flagbakken, 25/5-08. Jeg var vist den eneste, der fik et billede af fuglen, der aldrig kom rigtig tæt på. Min kun anden pomarina i DK nogensinde. Den første så jeg 26/5-01 også på Flagbakken. Foto: RSN.

Chef gået kold på trods af energiboost!!! Flagbakken, 25/5-08.

Kærløber med fem Alm. Ryler og fire Store Præst! Arten overhaler både Dværgryle og Krumnæbbet Ryle i hyppighed på Vendsyssels østkyst om foråret! Frydenstrand, Frederikshavn, 24/5-08. Foto: RSN.

Dogmebillede af en flot Odinshøne på vaden ved Gerå, 21.45 23/5-08. Første gang jeg ser arten på lokaliteten. Foto: RSN.

Gerå, 25/5-08 om aftenen. Hvor mange og hvilke arter ses på billedet? Foto: RSN.

En flok yderst smukke Lille Kobbersnepper om aftenen ved Gerå, 25/5-08. Foto: RSN.

onsdag den 14. maj 2008

Ny strategi ?

Med møje og besvær fik Århus United kæmpet sig op på en fjerdeplads i Landskampen i weekenden. Glæden var dog kortvarig, idet Team SJ med gode observationer af sjældne og fænologiske tidlige fugle igen overhalede os og nu indtager en flot andenplads i Landskampen. I lyset af denne beundringsværdige indsats har Århus United nu skiftet taktik og sætter hver dag forskellige holdmedlemmer til at patruljere E45 udenfor Århus, idet vi har erfaret at sjældne fugle bedst opdages kørende i bil.

Fra venstre mod højre ses arter, som ofte ses fra veje: Aftenfalk, Nøddekrige og Hærfugl.

Århusbirderne, 14/5-08.

søndag den 11. maj 2008

Gjerrild 10. maj

Weekend i Århus, så skal der produceres. Eller i hvert fald prøves på. Fredag aften blev brugt på at producere en mindre brandet, hvorfor det var to noget trætte birdere (KO og RDN), der drog ud fra Århus kl 0420. På vejen derud tjekkede vi flere oplagte steder for Flodsanger, men desværre uden held.
Morgenobsen ved Gjerrild startede lovende, der var godt med Afrikatrækkere i og på krattene (Bynk, Pik, Skovs, GråFlue, BFlue). Dagen skulle vise, at blive særdeles god for Skovsanger, hele 8 fugle hørtes, dagstotalen således nok et godt stykke over de 15!!!!
Morgenobsens clou var dog en Sorthovedet Måge fundet af KO. Sorthovedet Måge er ret sjælden i det tidligere Århus Amt, dog ikke pointart i landskampsregi.... Pudsigt nok ankom LTP fra Team Randers lige akkurat for sent til at se mågen.... De mangler den vist i Landskampen. Lokale Anders Rasmussen ankom også og kunne berette om hele 11 Lærke- og to Aftenfalke, som havde fourageret aftenen forinden over reservatet... Dem så vi desværre ikke. Jeg selv bommede en biæder, da jeg simpelthen hørte den for dårligt. De andre kiggede efter sorthovedet og nåede kun muglivis/måske at høre noget, som kunne have været et enkelt biæderlignende kald. Mega træls, men vi på Team Århus bestræber os på en høj grad af seriøsitet!!!!!! Derfor også den store mængde fotodokumentation! Resten af morgenobsen gav Lærkefalk og Blå Kærhøg, sølle... Kærhøgen fik dog lige pulsen op. Rovfugletrækket ved Marshøj var ikke eksisterende; Lærkefalk og årets første Hvepsevåge var eneste nævneværdige obs. Vi tjekkede herefter marker uden held, hvorfor vi satte kursen mod Nordstranden igen. Vi skulle jo lige have en bunke falke til aften, disse udeblev dog og vi måtte nøjes med en Fiskeørn og en Ringdrossel. Resten af aftenen blev brugt på at tjekke marker og krat på kyststrækningen mellem Gjerrild og Fornæs; Gulvip200, Bynk4, Stenpik25 og Temryle2 blev det bedste. En lang dag sluttede ved bussen i Feldballe kl 2120.....

Morgenobs v Gjerrild Nordstrand. KO ses!

Skovsanger, han. Lokket til at pishen fra KO's side. Dette ser ud til at virke ret godt på denne art.

Sorthovedet Måge adult fugl rastede på revlerne mod nordvest.

Tekst og fotos: RDN

Forsinkede billeder

Da jeg endelig har fundet opladeren til mit kamera igen, kommer der lige lidt billeder som lovet.

Måge sp. Gjerrild Agerland, 30/4-08. Er dette virkelig en graellsii eller er det en mich? Oversidefarven er umiddelbart nok for mørk for Mich, hvorimod hånden dog passer godt til en sådanne. Kommentarer vil vi blive glade for!!!! Billedet er ikke behandlet.

Sort Glente, Gjerrild, 30/4-08. Opdaget under småfuglelusk i sommerhushaverne. Ny amtsart for SSL og RDN.

Tekst og fotos: RDN

Gjerrild 7. maj

Med RSN og SSL's medpart i en Toyota er dørene åbnet for flere og længere ture. Dette betyder, at vi ikke længere må nøjes med engsøer og parker for de sindsyge. Gjerrild Nordstrand er beliggende ca. en times kørsel fra Århus, hvilket vil sige, at man skal skide tidligt op for at nå morgentrækket. Mængden af fugle ved Gjerrild gør dog, at køreturen som oftest er det hele værd. Vi kørte denne dag fra Århus 04.30 for at booste vores landskampsliste. På vej derop fik RSN overtalt mig til at starte dagen med lidt morgenlusk v Fornæs... Dette gav ikke det store, men dog Stenpikker 15, Bynk 5, Grå Flue og Dværgfalk. Vi kørte langs kysten mod Gjerrild og stoppede vi ved de fleste stubmarker for at tælle stenpikkere (dagstotal 70) og bynkefugle (dagstotal 25). RSN havde fået den skøre ide at tælle Bomlærker hele vejen, så vi kørte med nedrullede vinduer hele vejen - vi kom vist op på 112, ganske imponerende.
Morgenobsen v. Gjerrild bød lidt Skovpibere og Gule Vippere. RSN er udpræget B-menneske, hvilket som oftest betyder, at han fra tid til anden er at finde i bilen, hvor han tager sig en lille lur. Bagsmækken er dog åben, så man hurtigt kan få fat i ham... Under RSN's første lur kom to Klyder trækkende - en ikke helt almindelig trækgæst ved Gjerrild. Vel opvågnet gik RSN på lusk, og jeg kvitterede med at lave to gulirisker ti minutter efter... Men sådan går det, når man enten sover eller lusker! Resten af morgenobsen gav intet af betydning.
Eftermiddagsobsen foregår som oftest på en bakketop beliggende i den østlige udkant af Gjerrild By, Marshøj. Denne dag var rovfugletrækket dog næsten ikke eksisterende. Fire/fem Lærkefalke var det bedste, heraf fouragerede de tre over skoven under det meste af obsen!! Efter fire timer uden held på Marshøj skulle der tjekkes marker. Dette resulterede i en kanon Hedehøg over markerne ved Tvedhuse. Derfra kørte vi mod Væth, hvilket RSN allerede har skrevet et indlæg om.

Hedehøg ad han, Tvedhuse. Opdaget fra bil midt under mobilsamtale med SSL.

RDN, 11/5-08.

torsdag den 8. maj 2008

Next stop Klireryle

To tredjedele af Århusbirderne i kraft af RDN og undertegnede besøgte onsdag 7/5 landets måske bedste ferske vådområde til vadere pt - Væth Enge. Kun Tinksmed imponerede med minimum 194 fugle, som samtidig er det højeste antal set i landet dette forår og det næsthøjeste antal i "amtet" ifølge DOFbasen kun overgået af 249 fugle 3/5-2004. Den østlige ende havde blot få vadere, men højt over vores hoveder spottede RDN en nordtrækkende adult Havørn! Jo længere vestpå, man kom, jo bedre så området ud, og antallet af vadere steg. De to pytter allerlængst mod vest er et sandt eldorado for vadere med store mudderflader, der let kan tjekkes.
Vi forventer at frekventere området en del gange i løbet af foråret, men området har så stort potentiale, skønner jeg, at det burde tjekkes mindst en gang dagligt. Så fra Århusbirder opfordrer vi Team Randers til at komme i gang med at lave hits på lokaliteten. Hvidskægget Terne, Stylteløber og Stribet Ryle skal alle være set inden udgangen af maj!

Vestenden af Væth Enge har landets nok bedste vadeflader pt!

RSN, 9/5-08.

tirsdag den 6. maj 2008

Guld irisk !

Havde aftalt med mig selv at stå op i natten og tage en natlyt/morgenobs i Århus-området. Efter fire timers "snoozen" med åben dør, fuglesang og dejlige drømme stod jeg endelig op klokken otte. Efter morgenmad kørte jeg op til Studstrup, hvor der ligger en stor stub- og brakmark, som jeg har set mig lun på. Der plejer at være godt med småfugle og bekkasiner, men bød i dag kun på lidt Viber, et par Sanglærker og Tornirisker. Således svigtede både Tredækker, Korttået Lærke, Rødpiber og Hortulan på trods af tre kvartes trasken rundt.
Ved Kaløvig Lystbådehavn er der nogle udmærkede toiletfaciliteter, som jeg benyttede mig af. Opladet af energi påny besluttede jeg mig for at luske langs bækken efter insektædere. Efter et par minutter hører jeg en velkendt stemme i form af det tørre kald fra Gulirisk. Jeg kigger op, ser en lille finke flyve lavt over mig mod nord og noterer mig gul overgump på fuglen. I ren iver over obsen, glemmer jeg at se, om Gulirisken lander igen. Gulirisken var ny kommune- og amtsart for undertegnede efter små syv år i Århus.
SSL melder fuglen ud på aa@DOFcall.dk for mig. Gulirisken genfindes ikke i området syd for Studstrupværket på trods af en times eftersøgning. Den var dog næppe trækkende og kan måske genfindes i området de kommende dage. Hvis man skulle give et bud på et muligt ynglepar i Århus-området ville området syd for lystbådehavnen være et godt bud med sin mosaik af kystnært fyrreskov, haver, hede og løvskov.
Senere på dagen bød rovfugleobs fra en af biologis høje bygninger på en Rød Glente og lidt Musvåger, der trak nord. SSL fandt på trods af ihærdig telefonisk guidning aldrig fuglen hjemmefra, hvilket ikke kan overraske....

Rød Glente, Uniparken, 6/5-08.

RSN, 6/5-08.

Gættefugle maj 08

Alle arter er på VP-listen. Hver fugl giver ét point. Antallet af gættebilleder, der bliver stillet kan variere fra måned til måned, ligesom det kan forekomme, at der på visse af billederne er flere fugle, der skal gættes. I så fald vil der blive gjort opmærksom på det ovenover det pågældende billede. Efter endt gætning vil den aktuelle pointstilling blive vist. Indtil videre kæmpes der blot om æren.
Gæt modtages på rsneergaard@gmail.com senest 31/5-08.


Billede 1
Billede 2
Billede 3
Billede 4
Billede 5

De skal nok komme - slap af !

Til vores konkurrenter på Team SJ i Landskampen vil vi opfordre til tålmodighed! Vi er godt klar over, at vi på Århus United konstant presser dem med obs af gode fugle, men derfor ankommer Afrikatrækkere, såsom Tredækker (21/4), Turteldue (12/4), Skovpiber (8/3) og Kærsanger (6/5) ikke så meget tidligere i SJ end i resten af landet.
Disse almindelige arter skal vi andre hold jo også nok få, hvorfor jeg synes, det er selvmål og spild af god obstid at claime disse alt for tidlige observationer. Brug hellere energien på at finde en fotodokumenteret Tyndnæbbet Måge i Margrethe Kog!

For helt egen regning, RSN, 6/5-08.

mandag den 5. maj 2008

Når man ikke selv kan komme til fuglene...

Jeg er i øjeblikket tvunget til at sidde inden døre og skrive på mit speciale. Derfor var det fedt, at RSN ringede med en mulig Lærkefalk over Universitetsparken. Utrolig nok fandt jeg fuglen med det samme og fik hurtigt skop på den. Fuglen havde ikke travlt og sås flere gange spise bytte i luften. Eftersom jeg havde fået sat skopet op, kunne jeg ligeså godt benytte muligheden til at kigge lidt ud. Et par timer efter Lærkefalken bliver jeg opmærksom på tre større fugle virkelig langt oppe over Universitetsparken. Jeg er straks klar over, at det drejer sig om storke eller traner. Jeg slipper dem hurtigt med håndkikkerten, men kan ikke finde dem i skopet. Efter flere masse knap så pæne gloser finder jeg dem endelig i glideflugt mod nord. Her bemærker jeg flere gange noget hvidligt fra oversiden af fuglene, og ud fra dette og især jizzet bestemmes fuglene til Hvide Storke.
Sidste år så jeg Rød Glente, Vandrefalk og Misteldrossel fra lejligheden. Så det er ikke helt håbløst at bo i centrum af Århus.

Herfra kan jeg overskue de topløse piger i universitetsparken. Storkene fløj i den retning.

SSL, 5/5-08.

lørdag den 3. maj 2008

Djurslandssats tur 7 - 30/4-08

Efter sidste weekends succestur til Gjerrild med KO, tog alle Århusbirderne (RDN, SSL og RSN) onsdag morgen den 30/4 til Gjerrild igen.

Kort sagt endnu en forrygende dag, som dog stadig ikke når 27/4 til sokkeholderne. Det bedste var Stor Skrigeørn igen (samme fugl) samt 2K Islom. Derudover skal nævnes: Ni Rødlommer, to Sortlommer, Sort Glente, Vandrefalk, 13 Traner, Britisk Sildemåge og to Skovsangere. Herunder ses dogmedokubilleder af det meste, vi så. RDN lægger snarligt billede(r) på af den Sort Glente.

Lommefilosofi. På dette pædagoiske billede, ses hvordan Sortstrubet Lom blot opfattes som en lille klat i forhold til Islommen til venstre. Foto: RSN.


2K Islom. På dette dogmebillede ses de for storlommer karakteristiske klumpfødder. Fuglen kom sammen med en 2K Sortlom, som overhalede Islommen, og gjorde sammenligning mulig! En mere udførlig beskrivelse af Islommen kan se her.


3K Stor Skrigeørn. Samme som sås 27/4 med KO. Desværre de eneste billeder, vi fik af fuglen, da den kun kom tæt på en gang kortvarigt. Fotos: RSN.


Sildemåge graellsii-type adult. Nederst til højre ses dens makker en ganske normal intermedius. Fuglen var usædvanligt kraftig og stor. Kan man udelukke hybrid SildeXSølvmåge? RDN har billeder af den åbne vinge, som snarligt vil blive lagt på. Fotos: RSN.


RDN og SSL. Sidstnævnte tør-øver til Århusmesterskaberne i synkronsvømning, som de to har tilmeldt sig efter deres marathondrømme brast for to forår siden.


Dagen afsluttedes med en Kirkeugle på et gammenkendt sted. Foto: RSN.

RSN, 3/5-08.

fredag den 2. maj 2008

Hvid mozarella hos den lokale tank

Mandag d. 28. april

Var på familiebesøg hos Søsteren i Lisbjerg (lige nord for Århus) og i gang med at lave pizza, da vi fandt ud af, at vi ikke havde noget ost! Lisbjerg er en mindre forstad til den jyske hovedstad og den eneste mulighed var den lokale tank, som dog skulle vise sig at være ganske velassorteret!! Det havde regnet det meste af dagen i det østjyske, men sådanne vejrsituationer byder jo ofte på sjove fugle netop på denne årstid. Ved tanken ventede jeg ude foran med Arthur (søsterens hund). Jeg går lidt ned af hovedvejen, så jeg kan se udover Egåen, der løber nogle hundrede meter syd for tanken. To hejrer kommer flyvende mod vest, og til min store overraskelse opdager jeg, at den ene er hvid og noget mindre. Silkehejre!! Gode råd er dyre, og jeg følger hejren, så længe dette er muligt, hvorefter jeg ringer op til de lokale holdkammerater SSL og RSN. Jeg kan desværre ikke få fat i nogle af dem... Kort tid efter ringer SSL dog, og jeg får informeret ham om min ganske syrede observation, som det dog tager ham en rum tid at sluge. Efter endt aftensmad lover han at tjekke Egå Engsø og Kasted Mose for hejren.
Silkehejre er en ganske eksklusiv art i Århus Kommune og desuden ny ædelart, hvilket bare gjorde det hele meget bedre!!! SSL's aftentur byder desværre ikke på nogen Silkehejre, og jeg får mit eksklusive kommunekryds for mig selv!!!! Dejligt.

RDN