søndag den 30. maj 2010

Mere fotodok fra NJ

Odinshøne+hane, Stor Præst og mørk Kærløber, Gjølvej, Ulvedybet, 30/5-2010.

Gulhovedet Gul Vipstjert han (Motacilla flava flavissima), Aså Havn, 30/5-2010. Denne fugl blev først meldt som en hybrid flava X flavissima af undertegnede på baggrund af grå indslag i panden. PAFR har senere i tørvejr ikke kunnet genfinde dette grå indslag på fuglen, hvorfor, det må tilskrives, at fuglen har været våd.

RSN, 30/5-2010.

lørdag den 29. maj 2010

Kaspisk Måge ved Hjallerup

Startede dagen i Skagen, hvor bedste fugle var Gulirisk og Pirol samt 1K Sjagger. Derefter gik turen til Gerå sammen med min far og TRK fra Tjele. Vi lykkedes ikke med at finde nogen af gårsdagens tre Kærløbere, desværre.

Hou og Hals bød ej heller på sjove ryler, og TRK måtte forlade landsdelen med forurettet sag. Dernæst besøgte min far og jeg Hals Mose, hvor en længe ventet årsart i form af to Skovsangere lod sig se og høre. Desuden fandt jeg et vandhul med den invasive vandplante Krebseklo, som er værtsplante for den sjældne bilag IV guldsmed Grøn Mosaikguldsmed.

Turen på vej til Hjallerup gik over Bolle Enge, hvor markerne blev tjekket for Triel og måger. Ved krydset Bolle Engvej X Lyngdrupvej X Vester Hassing Vej X Hjallerup Engvej, tjekkede jeg en flok måger, der stod tæt på vejen. Her sås en meget fin 3K Kaspisk Måge, som var ny NJ-art for undertegnede og ny DK-art for min far. I den forbindelse kan det nævnes, at jeg efter sommer flytter tilbage til NJ, nærmere bestemt Aalborg, hvorfor undertegnedes aktivitet på denne blog vil være for nedadgående.

RSN, 29/5-10.

Bemærk, at fuglen har meget små hvide pletter på den yderste håndsvingfjer, hvilket er diagnostisk for Kaspisk Måge i forhold til Sølvmåge. De syv yderste håndsvingfjer på denne 3K-fugl (dvs. født i 2008) er 2. generation, mens de tre inderste er af 3. generation og næsten ikke ses, da de ved at vokse frem. Hakket i fuglens vinge skyldes altså håndsvingfjersfældning.


Krebseklo (Stratiotes aloides)
Skovsanger

onsdag den 26. maj 2010

Kærløber i Egå Engsø

HLL fandt her i morges en Kærløber i Egå Engsø. Det er første fund i Kommunen siden 2006. Fuglen var stadig på lokaliteten lidt over middag.
mandag den 24. maj 2010

Djursland 25/4 og 2/5

En hurtig opsamling på et par weekender ved Gjerrild Nordstrand (25/4 og 2/5).

Forventningerne er tit meget store til lokaliteten, men de bliver meget sjældent opfyldt. Trækket var 25/4 jævnt med Skovpiber 154, Lille Korsnæb 72 og Ringdrossel 18. Dagens overraskelse var to Havørne som flere gange kom ud på trækforsøg.

Flere kronhjorte sås hver morgen. Denne var mærket i øret?

To Havørne på trækforsøg

Trækket var 2/5 meget dårligt, så tiden blev brugt på kratlusk. Det gav ikke meget, men en Skovsanger rastede på lokaliteten sammen med Broget Flue 1, Rødstjert 1, Munk 25, Bynke 1, Løvs 30, Gærde 10. Rovfuglene var der ikke meget gang i, og kun tre røde glenter er værd at nævne.

Skovsanger i trætoppene

Bynkefugl på stranden

tirsdag den 4. maj 2010

Grote Grijze Snip

De to århusbirdere SSL og RSN fik i dag en på opleveren i form af nærkontakt med en Langnæbbet Sneppeklire i det østhimmerlandske i Lille Vildmose. Fuglen var superfed og kunne til tider beskues på blot 25 meters afstand. På et tidspunkt skræmtes fuglen op af en adult Kongeørn! Stemmen hørtes flere gange, hvilket yderligere konfirmerede bestemmelsen til Langnæbbet. Nyt kryds for SSL, mens undertegnede så modlysfuglen ved Lakolk i 2005. SSL havde hverken kikkert, skop eller kamera med, men undertegnede lånte velvilligt og uselvisk ud af sit grej.
Inden for de sidste uger har der været fund i Frankrig, Holland og Tyskland, så et dansk fund var ventet. Arten optrådte mere talrigt end normalt sidste efterår, så måske venter der flere danske fund i løbet af indeværende måned?

Langnæbbet Sneppeklire, Hegnsvej, Lille Vildmose, 4/5-2010.

Det nyetablerede vådområde i den nordlige del af Lille Vildmose, hvor sneppekliren holdt til.

Tekst og fotos, RSN, 4/5-2010.