lørdag den 29. maj 2010

Kaspisk Måge ved Hjallerup

Startede dagen i Skagen, hvor bedste fugle var Gulirisk og Pirol samt 1K Sjagger. Derefter gik turen til Gerå sammen med min far og TRK fra Tjele. Vi lykkedes ikke med at finde nogen af gårsdagens tre Kærløbere, desværre.

Hou og Hals bød ej heller på sjove ryler, og TRK måtte forlade landsdelen med forurettet sag. Dernæst besøgte min far og jeg Hals Mose, hvor en længe ventet årsart i form af to Skovsangere lod sig se og høre. Desuden fandt jeg et vandhul med den invasive vandplante Krebseklo, som er værtsplante for den sjældne bilag IV guldsmed Grøn Mosaikguldsmed.

Turen på vej til Hjallerup gik over Bolle Enge, hvor markerne blev tjekket for Triel og måger. Ved krydset Bolle Engvej X Lyngdrupvej X Vester Hassing Vej X Hjallerup Engvej, tjekkede jeg en flok måger, der stod tæt på vejen. Her sås en meget fin 3K Kaspisk Måge, som var ny NJ-art for undertegnede og ny DK-art for min far. I den forbindelse kan det nævnes, at jeg efter sommer flytter tilbage til NJ, nærmere bestemt Aalborg, hvorfor undertegnedes aktivitet på denne blog vil være for nedadgående.

RSN, 29/5-10.

Bemærk, at fuglen har meget små hvide pletter på den yderste håndsvingfjer, hvilket er diagnostisk for Kaspisk Måge i forhold til Sølvmåge. De syv yderste håndsvingfjer på denne 3K-fugl (dvs. født i 2008) er 2. generation, mens de tre inderste er af 3. generation og næsten ikke ses, da de ved at vokse frem. Hakket i fuglens vinge skyldes altså håndsvingfjersfældning.


Krebseklo (Stratiotes aloides)
Skovsanger

Ingen kommentarer: