mandag den 22. juli 2013

Sortbrun Blåfugl (Aricia artaxerxes) og lidt grønt.

Midt i juli fik jeg muligheden for at deltage i en optælling af Mygblomst i Vandplasken (NOVANA). Jeg startede derfor tidligt ud ved Tornby Strand, hvor den sjældne Sortbrun Blåfugl flyver over store tæpper af Blodrød Storkenæb. De startede med at flyve ca. 7:15, og i de fine morgenlys fik jeg dokumenteret arten. En fin oplevelse hvor også Klitperlemorsommerfugl, Isblåfugl og Dværgblåfugl sås på lokaliteten.

Resten af dagen brugte jeg i Vandplasken, hvor vi kortlage en Mygblomstbestand på ca. 250 individer (skemaer ikke lagt sammen). Arten er allerede afblomstret, så det var primært planter med kapsler og vegetative skud der blev optalt. Den sjældne Pukkellæbe blev desuden også optalt, og den er faktisk mere sjælden end Mygblomst. Vandplasken er et ekstremrigkær og samtidig et af Danmarks artsrigeste lokaliteter. Virkelig en fornøjelse!

Sortbrun Blåfugl
Ligner Rødplettet Blåfugl men har færre og mindre pletter på oversiden
Sortbrun Blåfugl
Hunnen skulle være lysere med lidt flere pletter, men jeg har opgivet at kønsbestemme dem, da kønnene ligner hinanden rigtig meget.
Sortbrun Blåfugl
Foderplanten er Blodrød Storkenæb. 
Sortbrun Blåfugl
Undersiden er ens hos kønnene, men den adskiller sig fra Rødplettet Blåfugl ved at have mere hvidt omkring de sorte pletter og langs sømmen. Dette er dog et dårligt eksempel, da den har usædvanlig få sorte pletter på undersiden.
Isblåfugl han
Efter min mening Danmarks flotteste blåfugl
Mygblomst med fem kapsler og en blomst. Eneste individ med blomst.
Mygblomst står typisk i små "kolonier" på mindre tuer. Her aborteret, afbidt og vegetativ. 
Pukkellæbe i blomst
Står som Mygblomst i små "kolonier".
Sump-Hullæbe
Meget almindelig på lokaliteten og blomster pænt midt i juli.
Klit-Gøgeurt
En underart af Kødfarvet-Gøgeurt.
Meget sjælden og kun kendt fra Vandplasken, Nørlev og Grønnestrand 
Vendsyssel-gøgeurt
En underart af Maj-Gøgeurt
Ses selvfølgelig kun i Vendsyssel :-)
Sammenligning af Vendsyssel-Gøgeurt og Klit-Gøgeurt.
Dværgulvefod

lørdag den 13. juli 2013

Hue-Vandnymfe (Coenagrion armatum) fra Lille Vildmose

Jeg har i flere år gerne ville set arten, men da flyvetiden er kort, har jeg aldrig haft muligheden for det. Kent Olsen fandt i 2010 arten i Tofte Mose, og siden har man fundet en større bestand i Lille Vildmose området. Før 1950 blev arten observeret flere steder i hele landet, men efter 1980 har arten kun haft bestande i Hanvejle, Bastemosen og Lille Vildmose samt enkelte fund fra Holmegaards Mose og Røjensø Odde (2013). Arten er meget nem i Lille Vildmose, hvor den er meget talrig på flere lokaliteter.
Hue-Vandnymfe er rødlistet og sjælden i Danmark, men er ikke truet i Europa, hvor den er talrig i Sverige, Finland, Polen og Hviderusland.
Hue-Vandnymfe (Han).
Kan kendes på den karakteristiske tegning på 2. bagkropsled og de meget lange bagkropsvedhæng.
Jeg troede i første omgang, at dette var en hun Hue-Vandnymfe, men tegningen på 2. bagkropsled dækker mere end halvdelen af leddet, og prothorax (kropsdelen lige bag hovedet) er karakteristisk for Måne-Vandnymfe.
Måne-Vandnymfe er også på den danske rødliste, men er en del mere almindelig end Hue-Vandnymfe.
Kan kendes på den karakteristiske tegning på 2. bagkropsled.

lørdag den 6. juli 2013

Norway 2013 - Another attempt of catching Common Scoters.

After the non-successful field work period last year we have another go this summer. Last summer was cold with snow well into June causing most of the high altitude ducks not to breed. We found several scoters in breeding habitat but they weren't really up to anything. We are again situated in Tydal Kommune. The activity of a lot of species has already slowed down considerably but we have managed to see some good stuff while in the field.

6/7 Øvlingen. Bluethroats are quite common breeders with several birds heard and seen every day
6/7 Øvlingen. This bird was very approachable but always in the shade.
4/7 Gardkleppsjøen. Scarce breeders in our survey area. Smart birds!
3/7 Alpine Emerald, Ystesosen. Thanks to Erik Dylmer for the ID.
4/7 Gardkleppsjøen. Several breeding pairs in the survey area this year.
30/6 East of Gammelvollsjøen. Same place as last year
6/7 Great Snipe, Øvlingen. We've found two nests of this internationally red-listed species, incredible! One with chicks.
RDN

mandag den 1. juli 2013

Hærfugl i Østjylland

Hærfugl er en twitchers værste mareridt pga. dens evne til at forsvinde ud af det blå. Det viste sig også at være tilfældet med den langtidsstationære Hærfugl ved Gylling By, hvilket gjorde, at jeg måtte besøge stedet tre gange, før jeg så et glimt af fuglen. Det hele startede d. 4. maj, hvor en Hærfugl blev meldt fra Gylling af Fuglenes Hus på DOFbasen. Observationen kom først på DOFbasen efter et stykke tid, hvilket også var grunden til, at fuglen aldrig blev eftersøgt. Fuglen blev igen meldt d. 19. juni på fugleognatur.dk, hvilket satte en negativ eftersøgning igang d. 21. juni af Rasmus og jeg (i slagregn!). Vi snakkede med flere meget flinke beboere, som jævnligt havde set fuglen i området siden starten af maj, og de skulle nok melde fuglen ud, hvis de så den igen. D. 22. juni blev fuglen endelig lokaliseret ved Fallingvej 20, og flere observatører så fuglen om formiddagen. Jeg var til børnefødselsdag hele dagen, og måtte meget mod min vilje vente til dagen efter. Rasmus og jeg tog afsted tidlig næste morgen, men måtte efter alt for mange timer opgive fuglen. En pp. melding om aftenen ændrede drastisk mine planer for næste morgen, og for tredje dag stod jeg i Gylling og kiggede på bondegårde. Hårdt arbejde belønner sig som sagt, og efter et par timer så jeg fuglen et sekund i kikkert og fire sekunder i kameraet (fire billeder). Takkede guderne, dansede en dans, råbte af skyerne og kørte på arbejde.

Jeg har aldrig twitchet en Hærfugl før, og jeg gør det nok heller aldrig igen. Denne fugl var dog interessant, da den befandt sig i Østjylland. Grunden til at den var særlig interessant var, at jeg engang modtog et billede af en Hærfugl fra Anholt uden tekst eller andet information (afsender: Kent Olsen). Jeg husker det som en ubehagelig dag! I dag er det glemt, og livet er faktisk meget bedre på toppen af listen.

Desuden skal der lyde en respektfuld tak til Kent Olsen for på ædel vis at bide i det sure æble med oprejst pande.
SSL

Fandme et godt dokubillede!
Hærfugl ved Gylling By, hvilket faktisk er et overraskende passende navn til byen.