søndag den 2. marts 2014

Kongeørn i Østjylland 1970-2014

Kongeørn har bortset fra 1995 og 2010 optrådt årligt i DOF-Østjylland i perioden 1992-2014. I alt er der registreret ca. 66 forskellige individer (DOFbasen) siden det første individ blev set ved Gjerrild i 1970. Herefter skulle der gå hele 15 år før det næste individ blev registreret i det tidligere amt.
Arten er blevet mere almindelig i takt med at yngleparrene ved Hals og Lille Vildmose har fået ca. 24 unger på vingerne i perioden 1999-2013. I 2008 fik det lokale ynglepar ved Overgård en unge på vingerne, hvorefter parret desværre forsvandt i 2009.

Aldersfordelingen på de 66 fugle er følgende:
Juv = 8     1K = 5     2K = 15     2K+ = 8     3K = 5     3K+ = 2     4K = 3     4K+ = 1     Ad = 6
Imm = 4     Sub = 1     Ingen alder = 8
Observationer af Kongeørn i perioden 1970-2014.
Efter at yngleparret ved Overgaard forsvandt i 2009 er chancen for Kongeørn størst på Djursland.
Området omkring Silkeborg skal dog ikke undervurderes.
Kilde: DOFbasen
2K Kongeørn fra Overgård i 2014.
Foto: SSL
Fuglen her er muligvis stadig stationær, og den er blot et krydderi i et område med mange fugle.
Det er bare en skam, at det er så besværligt at komme derud.
Foto: SSL
Når kongeørnen kan finde fred fra havørne og krager, så raster den gerne i læhegnet tæt på digerne.
Foto: SSL
Kongeørnen blev heftigt mobbet af tre havørne, hvilket stod på i en halv times tid.
Kongeørnen blev til sidst drevet væk fra området.
Foto : SSL
En af de tre unge havørne i området. Denne er en 2K.
Foto: SSL

Hele indlægget har selvfølgelig bare været et skalkeskjul, så jeg igen kunne udstille nr. 2 på listen i DOF-Østjylland ;-) 
Smukt!
Stephan Skaarup Lund

Ingen kommentarer: