torsdag den 20. marts 2014

Forår i Rold Skov

Det varme forår har allerede lokket forårsbebuderne frem og Blå Anemone blomstrede rekordtidligt i Rold Skov d. 12/3 i Bjergeskov. Arten vokser på kalkrig og muldet bund i skove og på skråninger, og den forekommer kun fåtalligt nord for Mariager Fjord

Blå Anemone har en fin lille blomst som gør sig fint i den visne skovbund.
Foto: SSL
Blå Anemone i alt sit flor.
Foto: SSL

Grøn Buxbaumia er ikke ligefrem en forårbebuder, men de umodne sporehuse ses bedst i februar og marts. Arten er på Habitatdirektivets bilag II og er tilmed på udpegningsgrundlaget for Rold Skov. Arten var dog ikke set i mange år, men er blevet fundet på flere lokaliteter i skoven de seneste måneder.

Grøn Buxbaumia i sitkagranbevoksning ved Bjergeskov. 
Arten vokser på nedbrudte barkløse stammer af både løvtræ og nåletræ, men kan også findes på jord og formuldede nåle.
Foto: SSL
Grøn Buxbaumia er en mos, hvis du skulle være i tvivl :-)
Foto: SSL
En rekordtidlig Stålorm er i den grad et tegn på et varmt forår.
Stålorm er en øgle uden for- og baglemmer, og ligesom Markfirben kommer hannerne frem før hunnerne.
Foto: SSL
Stålorm kan tabe halen ligesom firben, men der gendannes kun en kort halestump.
Dette individ har netop tabt halen på et tidspunkt, hvilket er typisk for ældre individer.
Foto: SSL  

1 kommentar:

RSN sagde ...

Hej Stephan. Flotte, flotte fotos. Godt forår.