fredag den 17. juni 2011

The "Blues" in Husavik

Laver i øjeblikket feltarbejde på Nordisland med fangst af diverse dykænder og rødlommer. Målet er at bestemme arternes overvintringsområder. Små lysloggere, som måler lysintensitet og tidspunkt, fasthæftes fuglenes ben, og på denne måde kan fuglenes opholdssted bestemmes.

Vores udgangspunkt er en samling søer sydvest for Husavik. I nærområdet er der en meget stor tæthed af ynglende ande -og vadefugle. Islom, Jagtfalk, Strømand og Islandsk Hvinand er alle at finde indenfor 10 km af hytten. Dagene går med at finde fugle og herefter mærke dem.


16/6 Strømænder er seje.

Husavik er et af de bedste steder i verden at tage på hvalsafari fra. Juni og juli byder ofte på op til fem arter på en bådtur af en varighed på tre timer. I 2009 gav en juni-tur således Blåhval3-7, Pukkelhval 4, Vågehval 1, Hvidnæse 10 og Marsvin 2. Dette års hvaltur endte da også med at blive en succes. Det er ofte en god ide at tjekke op på artsudvalget med de to turfirmaer ved Havnen. Ellers vil et besøg til det nedlagte fyrtårn nordvest for byen ofte en god ide. Man sidder højt og det er muligt at tjekke for "blows" over et stort område. I 2009 og var Pukkelhval og Blåhval allerede på turlisten fra land! I år måtte vi nøjes med adskillige grupper af Hvidnæser (50+). Det skulle vise sig at de større hvaler alle var at finde i den vestligste del af bugten. Selve bådturen startede med en Pukkelhval ca 30 minutters sejlads fra Husavik. Herefter gik det slag i slag med først en gruppe af Hvidnæser, Vågehval, Hvidnæser og endnu en Pukkelhval. Tætheden af havfugle i dette område var meget højt og da et højt, slankt blow blev set ved en gruppe af ca 500 havterner var sagen klar; Blåhval (kunne også være Finhval). Desværre valgte vores båd at gå efter en Pukkelhval tættere på. Det skulle senere vise sig, at de valgte pukkelhvalen, da Blåhvalen kun kom sporadisk op og således ville have været mere problematisk at se godt end den noget nærmere pukkehval (En af hvalfolkene havde dog set Blåhvalen og fortalte os det også senere. Op til to Blåhvaler havde fourageret i dette område de sidste to dage...). Et forkert valg i vores øjne! Nå, men hjemturen bød på en Pukkelhval, en Vågehval og 5 Marsvin. Alt i alt en ganske fin tur, selvom vi hellere ville have haft nærkontakt med blåhvalen fremfor "endnu" en pukkelhval.

16/6 Vågehval. Forholdsvis kort krop med stor sejlformet rygfinne.

16/6 Pukkelhval og Lunde med øen Lundey i baggrunden.RDN

Ingen kommentarer: