tirsdag den 13. maj 2014

Citronen i pølseenden

En længe planlagt weekend-tur til Gjerrild blev næsten aflyst grundet meldinger om meget regn. Positive, som vi er besluttede vi os dog for, at der i det mindste måtte være lidt fald med alt regnen. En kort lyttetur ved Dystrup-Ramten søerne bød på weekendens største string, da en fjern påfugl først blev stringet til en Natugle. En enkelt Vandrikse var dog det eneste reelle udbytte. 
Lørdag morgen bød desværre på let regn, men vi begav os dog stadig mod den nye obspost på Gjerrild Nordstrand Øst. På vej mødte vi LLH, som i øjeblikket er boende på campingpladsen. Ved p-pladsen sang en Græshoppesanger og lidt Løvsangere var at finde i krattene. Småregnen fortsatte og den første time bød ikke på andet end en flok Gule Vipstjerter som flere gange sås over en mark øst for obsposten. Vi besluttede os dog for at gemme et nærmere tjek til et ophold i regnen. ASF ankom som sædvanligt til direktørtid, han havde lige nogle timer inden afgang til Skagen. Lidt over syv holdt regnen endelig op og vipstjerteflokken skulle tjekkes. Vi lånte en walkie af ASF og kunne til vores store overraskelse høre KO’s stemme. KO havde ved ankomst haft en lidt afvigende Skovsangersang, som han efter et kort ophold på obspladsen gik tilbage for at tjekke. Stephan og jeg gik mod vipstjerteflokken med forhåbninger om Hortulan. Hovedparten af flokken var thunbergi’er blandet op med Bomlærker (40), Engpibere (10), enkelte Stenpikkere (4) og Tornirisker (12). Efter en halv time havde vi stadig ikke fundet en Hortulan, og bare enkelte flava’er var fundet. Pludselig står der dog en gulhovedet vipstjert med store hvide vingebånd i selskab med Bomlærker på kystskrænten. Jeg får noget febrilsk meldt fuglen til SSL, der dog desværre ikke når at se fuglen inden den letter og flyver rundt om skrænten, hvor den ikke er synlig fra vores position. Vi går længere frem for at genfinde fuglen, og jeg får fremstammet, at jeg muligvis lige bommede en Citronvipstjert. Utroligt nok lander vipstjerten efter et par minutter på marken foran os. Sagen var klar ”Citronvipstjert, hun!”. Stephan melder fuglen på walkien, og jeg forsøger at dokumentere Østjyllands første citreola. Efter kort tid flyver fuglen et kort stykke mod syd, men lander kortvarigt igen inden den fortsætter videre ud af syne. Vi føler os sikre på, at den er gået ned på den anden side af en mindre bakke. For ikke at flushe flokken beslutter vi os således at vente på de andre førend vi går tættere på. Efter evigheders venten ankommer KO, ASF og LLH lettere forskudt af hinanden. Vipstjerten er stadig ikke synlig, og vi beslutter os for at gå nærmere flokken, som da har spredt sig over hele skrænten og en større mark. Efter fem minutters tjek flyver 80 vipstjerter over vores hoveder og udover vandet. Flere fortsætter mod nord, men en god del vender tilbage til rast. Igennem den næste time tjekkes skrænten og de nærliggende marker minutiøst men desværre kan vi ikke genfinde vipstjerten, og den har således nok været blandt de trækkende i den store flok. Ærgeligt, at vi ikke alle fik held til at nyde den sjældne fugl.
10/5 Gjerrild Nordstrand Øst. Østjyllands første Citronvipstjert.
10/5 Gjerrild Nordstrand Øst. Marken hvorpå vipstjerten gik er yderst giftig og husede da også Hortulan i 2013.
10/5 Gjerrild Nordstrand Øst. Primo maj er der godkendt 47 fund af 48 fugle i DK - langt hovedparten i Nordjylland.
11/5 Heftigt crop af fuglen. Viser fuld indramning. 
11/5 Første billeder af fuglen. Koen gjorde fokusering på vipstjerten umulig, grundet afstand og den lettere febrilske situation.
Resten af obsen bød på to Sortstrubede Lommer, heraf en adult fugl i sommerdragt trækkende stik nord og opdaget inde over land!!, Hvepsevåge 2, Rørhøg 3, Dværgfalk, Sortspætte, Gul Vipstjert 140, Skovsanger og en større trækkende piber som dog desværre ikke kalder og bare ses for dårligt. 
Efter en velfortjent frokost besluttede vi os for at tjekke marker på strækningen mellem Gjerrild og Grenå. Et totalt underbirdet og ganske giftigt område. Det blev dog ikke til det helt store, selvom en større flok Gule Vipstjerter igen fik håbet om Hortulan vækket til live, dog kun kortvarigt. Krattene omkring Fornæs stod herefter for tur. Allerede ved det sidste sving inden ankomsten blev den første Brogede Fluesnapper set fra bilen. Et mindre område med frugttræer var spækket med fugle, Broget Fluesnapper (10), Havesanger (2), Rødstjert (3), Skovsanger og masser af Løvsangere. Kystkrattene bød på Bynkefugl (17), Broget Flue (3), Rørsanger, Stenpikker (7) og igen godt med Løvsangere. Området er super giftigt og mulighederne for hits synes uendelige. 
Søndagen bød igen på morgenobs ved Gjerrild Nordstrand Øst. KO og LLH var allerede på pletten, da vi ankom, men Citronen blev nu altså også fejret med en god flaske rødvin aftenen før. Den lovede front lod vente på sig og vejret var ganske hæderligt. Småfugletrækket var da også mere intenst sammenlignet med dagen før. Hybenkrattet ved obsposten havde Sivsanger, Rørsanger, Havesanger og Græshoppesanger, dagen bød igen på et godt fald. En Ringdrossel var alt vi havde misset inden ankomst, så den ekstra halve time under dynen havde ikke kostet.

11/5 Udsigten fra obsposten mod øst. Foto: SSL.
11/5 KO på sin post på bondens mark. Vi har faktisk fået lov til at stå oppe på marken af landmanden! Foto: SSL.
11/5 Undertegnede + LLH. Foto: SSL
Søndagens fugl blev en nordtrækkende adult Islom i sommerdragt. En slags kompensation for KO, som dermed hentede en art tilbage på SSL i deres indbyrdes konkurrence, selvom den dog ikke helt kunne måle sig med lørdagens citron. Andre gode ting var Hvepsevåge (2), Dværgfalk (3), Skovsanger, Græshoppesanger (3) og godt med busktræk af diverse sangere. Sommerhushaverne og kystkrattene bød på mange fugle, bl.a. Broget Fluesnapper (19), Grå Fluesnapper (3), Skovsanger (3)  og godt med sylviaer. Der blev kortere mellem bygerne og vi tog en velfortjent pause og en frokost i sommerhuset.

11/5 Broget Fluesnapper Gjerrild. Totalt sås 19 fugle i området om søndagen, hvilket er rigtig mange for Østjylland.
11/5 Græshoppesanger. Tre forskellige fugle kunne høres på en gang fra obsposten på Gjerrild Nordstrand Øst.
11/5 En sen 2k Sangsvane trækkende nord Gjerrild Nordstrand Øst.
Efter endt pakning og rengøring i sommerhuset kørte vi en omvej over Grenå på vej tilbage til Århus. Vi havde egentlig planlagt at tjekke marker for Tredækker, men endte med at twitche Hvid Stork og Sorthovedet Måge, da vejret simpelthen bare var for ringe. En ganske fin afslutning på en weekend langt over middel fuglemæssigt.

11/5 Hvid Stork på mark vest for Grenå ved landsbyen Kirial. Vi så kun en af de seks fugle.
11/5 Sorthovedet Måge, Grenå Havn. Mågen flyver rundt med to Stormmåger og kalder højlydt i området omkring Sanistål
RDN

Ingen kommentarer: