lørdag den 14. marts 2009

Fotodokumentation fra Årslev Engsø 14/3-09

Vi har igen modtaget lidt lokale billeder fra felten. Vi er rigtig glade for billederne, og laegger dem gerne på bloggen. Det er især aktuelt nu, da både RSN og RDN er i udlandet.

Havørn. Foto: Morten Jenrich.


Havørn. Morten Jenrich.

Ravn spiser af Gråand. Foto: Morten Jenrich.

Skærpiber (littoralis). Hele 13 individer sås sammen på engen i vestenden. Så vær varsom med at claime Bjergpibere fra lokaliteten på denne årstid. Foto Morten Jenrich.

Trane. En sjælden gæst i Kommunen! Foto: Morten Jenrich.

Sortrygget Vipstjert (adult han). Foto: Morten Jenrich.

Ingen kommentarer: