torsdag den 20. marts 2008

Uglelyt i kulden, 18/3-08

Med muligheden for at score en ny ædelart og fire point til Landskampen, tog undertegnede sammen med Simon Waagner, Erik Dylmer og SSL på uglelyt omkring Silkeborg for at finde Perleugle og andre ugler.
Vejret var helt stille, stjerneklart med næsten fuldmåne og koldt - optimale betingelser for ugler. Første stop var Kalbygård Grusgrav, hvor vi ikke hørte Stor Hornugle, i øvrigt mit tredje negative forsøg på denne oplagte lokalitet i år, så den er der nok ikke.
Andet stop var Hårup Sande øst for Silkeborg, et meget specielt område bestående af lysåben ældre fyrreskov med en god bestand af Sortspætter - virkelig oplagt til Perleugle. Eneste lyd hér var dog en tudende Skovhornugle og dermed endelig ny amtsart til mig, nr. 251 i rækken, hvorved jeg kom op på siden af SSL igen. Hovedvejen til Silkeborg forstyrrede dog lydbilledet så meget, at vi hurtigt rykkede videre til Thorsø, hvor vi absolut ingenting hørte.

På trods af meget observante birdere lykkedes det os ikke at finde det store. Fra venstre mod højre: SSL, SRW og EDy.

Dette var også tilfældet ved de næste mange stop ved på nordsiden af Salten Langsø, dog hørte vi til sidst to Natugler, der svarede hinanden og vores båndoptager. Alt i alt et meget magert udbytte af tre timers natlyt, når nu vejret var så perfekt.

For at genoplive den suveræne oplevelse med Perleuglen fra Tved Plantage i Thy for næsten præcis to år siden, har jeg lagt et billede af glade twitchere ind samt en video med Perleuglens sang nederst.

MO, SSL, RDN og Kjeld Richard Ross, der alle fik ny art på Perleuglen.


Perleugle, Tved Plantage, Thy, 16/3-06. Video: RSN.

RSN, 20/3-08.

Ingen kommentarer: